ออย FANTASTIC FRIEND Mon-Fri TIME 16.00-19.00

iPRIVILEGE

CHART ONE TO TEN

21 Aug
CHART ONE TO TEN
FULL CHART
 • 1

  คนละชั้น เจ้านาย

 • 2

  ฝืนตัวเองไม่เป็น นนท์ ธนนท์

 • 3

  แค่เธอที่ต้องการ Prem

 • 4

  พัง..(ลำพัง) Getsunova

 • 5

  เธอทำให้ได้รู้ Potato