เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

        เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น (เรียนรู้เพิ่มเติม) ยอมรับ
        นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 
บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด จัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยประกาศฉบับนี้จะนำมาใช้กับเว็บไซต์ www.fmone1035.com รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ FMONE  (INDEPENDENT FM ONE 103.5) ดังนี้ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของบริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด

1. คุกกี้คืออะไรและมีการทำงานอย่างไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึก ข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของ ท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหา ในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

2. ประโยชน์ของคุกกี้ 
คุกกี้จะบอกให้ท่านทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์และแอพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป บนอุปกรณ์มือถือ และแท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อที่ทางเรา “ผู้ให้บริการ” สื่อสถานีวิทยุที่ทำการผลิตสื่อบันเทิง Online บริการ รับชม Content สื่อโซเชียลมีเดีย รายการถ่ายทอดสด และการรับชมแบบย้อนหลัง จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้ง ไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้ 
ทางบริษัทได้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลบริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ เมื่อท่านเข้าถึง บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของเว็บไซต์และแอพลิเคชันของบริษัทจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน  เป็นต้น
นอกจากนั้นทางเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของบริษัทยังมีการใช้งานคุกกี้เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ  ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะ สม รวมถึงการบริการต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์ และแอพลิเคชันของบริษัทจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมได้จาก https://www.fmone1035.com/privacy-policy สำหรับประเภทคุกกี้ที่เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของบริษัทใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

• คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งาน ในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน เป็นต้น
• คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรม ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวม ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้ งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของ โฆษณาของเรา
• คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหา สำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือ ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
• คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจ แชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
• คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับ เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณา สินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมี ประสิทธิผลของโฆษณา

4. การจัดการคุกกี้
ท่านสามารถจัดการการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยการปรับแต่งหรือตั้งค่าคุกกี้ในเบราวเซอร์ของท่าน
หากท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถบล็อคการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วย การบล็อคคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ได้
เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายด้านคุ้กกี้นี้ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเราได้ทุกเมื่อ นโยบายด้านคุ้กกี้นี้ได้ รับการอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้และนโยบายความ เป็นส่วนตัวของเราได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)