ศิลปินจากค่าย Yousay…Watt ในเครือ T&B Media Global ร่วมงานเปิดตัว เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567

​ 3 ศิลปินจากค่าย Yousay…Watt ในเครือ T&B Media Global(ประเทศไทย) นำโดย ฮูโต๋ สัจจากุล  เณ็ฐ ทวีรุจจนะ และ ข้าว ปัณณ์ฐญาฒิ์ [...]