น้ำลาย 谎话 [ CHINESE VERSION ] WHAWHA Feat. Nid Nidawan (Prod. By BenLUSS)

น้ำลาย 谎话 [ CHINESE VERSION ]WHAWHA Feat. Nid Nidawan (Prod. By BenLUSS)