“Still Talking” เพลงที่เหมาะกับการฮิลล์ใจในวันที่เศร้า จาก “ส้ม มารี” ที่อยากให้ทุกคนได้ฟัง

ซิงเกิลใหม่จาก ส้ม มารี กับเพลง “Still Talking” ที่เล่าถึงอาการของคนที่ยังทำใจไม่ได้หรือจะเรียกว่ายังไม่มูฟออนออกไปจากความรู้สึก