ปลุกกระแสรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง กับบัตรสมาชิก S&P Joy Card

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสรักษ์โลก พร้อมจัดโปรโมชั่นสมัครบัตรสมาชิก S&P Joy Card ใน [...]