ขุนพระ ระบบดับเพลิงที่เราเห็นแล้วต้องร้องว้าวววว!!!!

ใช่ค่ะ ภาพที่คุณเห็นอยู่เป็นภาพข่าวเพลิงไหม้มรดกโลกชิราคาว่าโกะ (เมื่อวันที่ 4-11-2019 เวลา 14.20 น เวลาญี่ปุ่น) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านทรงกัชโชซึคุริ หรือรู้จักกันในนาม บ้านหลังคามุงจาก รถดับเพลิง 3 คันระดมฉีดน้ำ พร้อมกับระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่ทำให้หลายคนร้องว้าวไปตามๆ กัน [...]