#POPSTAR ป๊อปคอร์นพรีเมี่ยมจากเมเจอร์ฯ 2 แบบ 2 สไตล์ หอม หวาน อร่อย กินตอนไหนก็ฟิน

แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบหน้าต้องหยิบแล้วว!!  #POPSTAR ป๊อปคอร์นพรีเมี่ยมจากเมเจอร์ฯ 2 แบบ 2 สไตล์ หอม หวาน อร่อย กินตอนไหนก็ฟิน