“NEW MOVIES” 20 JAN 22 @ Major Cineplex

ฉลองครบรอบ 20 ปี? Harry Potter and the Sorcerer's Stone สัมผัสการท่องเวทมนตร์ในระบบพิเศษ IMAX | 4DX ในระบบปกติ