10 ผู้กำกับชื่อดัง เข้าร่วมโครงการ “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” สร้างสรรค์ 10 ภาพยนตร์สั้น จาก 1 แรงบันดาลใจ ชมฟรีในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ เริ่ม 28 เมษายนนี้

“หยาดน้ำเพื่อชีวิต” My King My Strength  เป็นโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น  ภาคต่อจาก “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ในหลวงคือแรงบันดาลใจ