SDO Charity Concert เพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

SDO Music Studio จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพล่าซ่า พระราม 2 โดยจะมอบรายได้ทั้งหมดจากการดำเนินกิจกรรมขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้งหมด เพื่อนำไปร่วมสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [...]