Pretzelle วงเกิร์ลกรุ๊ปสดใส สมาชิก 4 คนที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นในแบบของตัวเอง

Pretzelle คือ วงเกิร์ลกรุ๊ปสดใส ซื่อวงมาจากขนมเพรทเซล ที่มีรูปร่างคล้ายเครื่องหมาย “Infinity” หมายถึงความสุขและความสนุก