14 อีกครั้ง I Love You Two Thousand

"อายุ 14 มีได้แค่หนึ่งครั้ง และรักแรกในความทรงจำ ก็มีได้แค่ครั้งเดียว" สัมผัส รัก 2 วัย ที่สัมพันธ์กับ เลข 14 และความคิดถึงครั้งนี้ จะทำให้ทุกคนคิดถึง 14 อีกครั้ง [...]