Guest Login     Register
    

 

FULL PLAYER

เปิดประสบการณ์ใหม่ 5 สถานที่ Countdown ต้อนรับปีใหม่ 2019

2018-12-14T10:40:57+07:00 December 14th, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , , , , , , |

ใกล้เทศกาลปีใหม่ 2019 เข้ามาทุกทีแล้ว หลาย ๆ คนอาจจะเบื่อการไป Countdown ปีใหม่แบบ คนเยอะ ๆ ต้องเดินเบียดเสียดกันอย่าง เซ็นทรัลเวิร์ล เอเชียทิค หรือจะไปสวดมนต์ข้ามปีก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ งั้นลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ [...]

ลอยกระทง ประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ

2018-11-21T12:17:19+07:00 November 21st, 2018|Categories: Lifestyle|Tags: , , , , |

ลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม [...]