[FMONE News] โรงแรมในเครือฟอร์จูน ตอกย้ำการปรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อตอบรับการท่องเที่ยว การให้บริการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โรงแรมในเครือฟอร์จูน ตอกย้ำการปรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อตอบรับการท่องเที่ยว การให้บริการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน