FM ONE บรรเลงเพลงไทย (เดือนเมษายน 2566)

FM ONE บรรเลงเพลงไทย (เดือนเมษายน 2566) ชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกด้วยกัน ผสานเพลงปัจจุบันที่เปิดในคลื่น FM ONE 103.5 ให้มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยการอ่านเนื้อเพลงแบบไทยๆ ทดสอบว่าคุณผู้ฟังยังจำได้อยู่ไหมว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไร? . กติกา - [...]