EXP Entertainment จัดทำกล่อง “EXP ปันน้ำใจ ช่วยภัยโควิด”

ค่าย EXP Entertainment จัดทำโครงการ ส่งมอบกล่อง ‘EXP ปันน้ำใจ ช่วยภัยโควิด’ โดยจะมีการจัดส่งให้ทาง เพจอีจัน เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และยังเปิดให้ผู้ที่ประสบภัย หรือเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ให้ส่งข้อความมาแจ้งความประสงค์ขอรับกล่อง EXP ปันน้ำใจ [...]