จี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.ศิริราช และราชวิถี

นอกเหนือจากการแจกจ่าย alcohol บรรจุขวดสเปรย์แบบพกพาให้บุคคลทั่วไป สื่อมวลชน และค่ายเพลงพันธมิตรได้ใช้กัน รวมถึงน้ำดื่มที่ส่งมอบให้กับทีมแพทย์และบุคคลากรของโรงพยาบาลศิริราชและ โรงพยาบาลราชวิถี สัปดาห์ละ 600 ขวดอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2563 ที่ผ่านมา คุณเทพอาจ [...]