“PUN” บอกเล่าความพิเศษ ผ่านบทเพลง ด้วยรูปแบบ MV Series เริ่มต้น Chapter 1 ด้วยเพลง “DAY ONE” ย้อนนึกถึงวันนั้นเรารักกันมากแค่ไหน?

ธรรมชาติของความรักที่เกิดขึ้นกับทุกคู่ จากจุดเริ่มต้นที่แสนจะเข้าใจง่าย คือการเริ่มทำความรู้จัก เรียนรู้ พูดคุย ตั้งแต่ “DAY ONE” จนความรู้สึกเริ่มก่อตัวมากขึ้น กลายเป็น “ความรัก” และหลอมรวมเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ให้ยาวนานมากขึ้น แต่ใครจะรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป เรา หรือ เขา [...]