DAX ROCK RIDER ปล่อย “ลมเป่าไฟ” คว้าอาเล็ก – ธีรเดช มาขยี้ปมเศร้ากับรักที่ฝังใจ

ยอดวิวพุ่งไม่หยุด! DAX ROCK RIDER ปล่อยเพลงใหม่ “ลมเป่าไฟ” คว้าอาเล็ก - ธีรเดช มาขยี้ปมเศร้ากับรักที่ฝังใจ หลังจากปล่อยเพลงรักที่ต้องบอกลากันครึ่งทางอย่าง “ครึ่งฝัน” ไปแล้ว มาคราวนี้ DAX ROCK [...]