ซี.พี.แลนด์ ตั้งเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาทใน 3 ปี มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเจริญสู่สังคม

    บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซี.พี.แลนด์ ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สู่ระดับ 5,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 หรือ อีก [...]