Landokmai ปล่อยเพลงกระแทกใจเรียกน้ำตา “ฟ้า” บอกเล่าความไม่แน่นอนในชีวิต

กระแทกใจเรียกน้ำตาแฟนเพลง! Landokmai ปล่อยเพลงใหม่ “ฟ้า” บอกเล่าความไม่แน่นอนในชีวิต น่าจับตามองมากที่สุด สำหรับศิลปินคู่หูอินดี้ป๊อปอย่าง “Landokmai” (ลานดอกไม้) ประกอบด้วย “อูปิม - ลานดอกไม้ ศรีป่าซาง” (ร้องนำ) และ [...]