Ben&Ben วงดังฟิลิปปินส์ ชวน scrubb ร่วมแจมในคลิปสุดสร้างสรรค์

Ben&Ben วงดังฟิลิปปินส์ ชวน scrubb ร่วมแจมในคลิปสุดสร้างสรรค์ เพลงเก่ากลับมาฮิตอีกครั้งสำหรับ 2 หนุ่ม Scrubb จากกระแสความแรงของ “เพราะเราคู่กัน 2gether The Series” ออกทางช่อง GMM25 [...]