“KS GANG” นำร่องโปรเจกต์โคฟเวอร์ ‘Move On’ ผ่านศิลปินน้องใหม่ ‘2PLAYERZ’

“KS GANG” เสิร์ฟเพลงฮิตรสชาติใหม่!นำร่องโปรเจกต์โคฟเวอร์ ‘Move On’ ผ่านศิลปินน้องใหม่ ‘2PLAYERZ’