MV ซิงเกิลสอง 100%(ร้อยเปอร์เซ็นต์) ของแต้ว ณฐพร พร้อมออนแอร์

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ยกทัพเหล่าขบวนรถฟู้ดทรัครวบรวมของอร่อย ในงาน FUN FIN MARKET @FORTUNE TOWN ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565