“สิงโต” ขอบคุณนักแสดงรุ่นใหญ่ “เอ๋-ไพโรจน์” ชวนร้อง “ไม่ใช่ฝัน” เพลงประกอบหนัง “วัยอลวนฮ่า!”

“สิงโต” ขอบคุณนักแสดงรุ่นใหญ่ “เอ๋-ไพโรจน์” ชวนร้อง “ไม่ใช่ฝัน” เพลงประกอบหนัง “วัยอลวนฮ่า!”