คอนเสิร์ต From Thailand to Australia ยอดบริจาครวมทะลุ 1.6 ล้านบาท!!

ศิลปิน คนบันเทิง อาสาสมัครกว่า 100 ชีวิตรวมตัว จัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสัตว์จากไฟป่าที่ออสเตรเลีย 'From Thailand to Australia: A Fundraising Concert to Save [...]