Chilling Sunday ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “ไปไหนแล้ว” ตอกย้ำความเศร้าของคน Move On ไม่ได้

Chilling Sunday ตอกย้ำการเป็นตัวแทนเพลงเศร้า ของความรักที่ Move On ไม่ได้ ปล่อยเพลงใหม่ “ไปไหนแล้ว”