[FMONE News] สินค้าชุมชน “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท” อีคอมเมิร์ซเพื่อนแท้วิสาหกิจไทย

ไปรษณีย์ไทยใส่ใจสินค้าชุมชน เปิดแนวคิดติดแบรนด์ของดีอันดามัน ผ่าน “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท” อีคอมเมิร์ซเพื่อนแท้วิสาหกิจไทย วิกฤตการท่องเที่ยวที่ซบเซาทำให้เห็นการปรับตัวของคนไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งกลุ่มหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์โอทอป รวมถึงการให้บริการด้าน  การท่องเที่ยว ซึ่งความแปลกใหม่ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือผู้ประกอบการชุมชนหลายรายหันมาให้ความสำคัญกับ “เทคโนโลยีดิจิทัล” และเติบโตไปพร้อมกับ “แพลตฟอร์มออนไลน์” [...]