โอ แว่นใหญ่ มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

แว่นใหญ่  มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางแพทย์ กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ