Musical Astrology วิเคราะห์บทเพลงผ่านมุมมองโหราศาสตร์

Musical Astrology ครั้งแรกที่บทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะถูกนำมาวิเคราะห์ผ่านมุมมองโหราศาสตร์ ผ่าน 4 ผู้เชี่ยวชาญ 4 ศาสตร์   ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - ศาสตร์ฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องของการจัดวางของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสมดุลของพลังธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย [...]