[FMone News] เปิดตัวโรงแรมแกรนด์  ฟอร์จูน กรุงเทพ

พร้อมเปิดตัวโรงแรมแกรนด์  ฟอร์จูน กรุงเทพ ซึ่งได้ทำการปรับปรุงพร้อมกับคอนเซปท์ที่ทันสมัย