[FM ONE News] โรงแรมในเครือฟอร์จูน เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 โรงแรมในเครือฟอร์จูน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร โรงแรมในเครือฟอร์จูน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) [...]