เที่ยว ชม ชิม ช้อป สืบสาน งานโครงการหลวง ๒๕๖๑

            Travelism ครั้งนี้ชวนไปเที่ยวงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๑ ชม ชิม ช้อป ผลิตผล และผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี” ที่จะจัดขั้นในวันเสาร์ที่ ๒๒ ถึง วันอังคารที่ ๒๕ [...]