มิติใหม่ การเลี้ยงโคนมสุดเจ๋ง ที่ให้โคนมทุกตัวสวมแว่น VR!

มิติใหม่แห่งวงการเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2019 สำนักข่าว CNN ได้นำเสนอวิทยาการที่อาจเปลี่ยนแปลง “ฟาร์มเลี้ยงโคนม” ไปตลอดกาล  เพราะฟาร์มวัวนม RusMoloko ในประเทศรัสเซียได้ทำการทดลองให้วัวนมสวมใส่แว่น VR (Virtual Reality [...]