“ก็อปปี้” และ “แรงบันดาลใจ” ต่างกันอย่างไร?

"ก็อปปี้" และ "แรงบันดาลใจ" ต่างกันอย่างไร?            "ก๊อปปี้" ก็คือการลอก ส่วน "แรงบันดาลใจ" คือการที่เราชื่นชอบในสิ่งๆใดแล้วนำมันมาเป็นตัวขับเคลื่อนหรือสารตั้งต้นในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด คำว่า ก๊อปปี้และแรงบันดาลใจ [...]