“Boyfriend” เพลงใหม่ ดนตรีมีเสน่ห์ ของ แปม อัญญ์ชิสา บอกเรื่องราวที่อาจจะอยู่ในใจของใครหลายคน เมื่อเจอคนที่ใช่

“Boyfriend” บอกเรื่องราวที่อาจจะอยู่ในใจของใครหลายคน เมื่อเจอคนที่ใช่ จะปล่อยให้เป็นของคนอื่นได้ยังไง