‘คิด วิเคราะห์ แยกแยะ’ ซิงเกิลใหม่ ‘แคลช’ แนะคนชั่วกลับใจจะได้ไม่ตกนรก!!

“เธอคนๆนั้นคือใคร โปรดช่วยมาเอาใจฉันไปคนดี” โปรเจคท์พิเศษที่ยกกองถ่ายบินไปถ่ายทำถึงเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มาแบบหนักหน่วงและจรรโลงใจ กับ  “คิด วิเคราะห์ แยกแยะ” ซิงเกิลที่ 4 จาก ... “แคลช”  วงร็อกระดับตำนาน อันประกอบด้วย  [...]