เคน ZEAL ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงส่งพลังใจ ให้ คุณหมอ คุณพยาบาล ในการต้าน Covid-19

เคน ZEAL (ซีล) ขอเป็นพลังใจ ส่งให้ คุณหมอ คุณพยาบาล ที่เป็นกำลังหลักต้าน Covid-19   แม้ไม่ได้เป็นกำลังหลักแต่ เคน ZEAL (ซีล) ปรัชญา มีบำรุง ศิลปินจากค่าย [...]