“นนท์ ธนนท์” ขอเป็นส่วนหนึ่ง ประคองหัวใจที่หมดแรง!!  รวมพลังผ่าน…เพลงคนละไม้คนละมือ

ทุกวิกฤตการณ์.... บรรเทาลงได้ “นนท์ ธนนท์” ขอเป็นส่วนหนึ่ง ประคองหัวใจที่หมดแรง!!  รวมพลังผ่าน...เพลงคนละไม้คนละมือ