[FMone News] “น้ำพริกส็อก”เชฟเมย์”ต่อยอดนวัตกรรมน้ำพริกเมืองเหนือ สู่ตลาดโลก

"น้ำพริกส็อก"เชฟเมย์-พัทธนันท์ ธงทอง"สูตรคุณป้า นานกว่า 50 ปี ต่อยอดนวัตกรรมการผลิต สืบสานเมนูพื้นบ้านอาหารภาคเหนือ สู่ตลาดโลก