ฮาวทูทิ้ง .. ทิ้งอย่างไร ไม่ให้เหลือเธอ วัฏจักรพื้นฐานการใช้ชีวิต

ฮาวทูทิ้ง .. ทิ้งอย่างไร ไม่ให้เหลือเธอ กำกับโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ คะแนน  8 / 10 ฮาวทูทิ้ง .. ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ หนังไทยอีกเรื่อง ที่เชื่อว่าเมื่อดูจบแล้วจะต้องมีความค้างคาของอารมณ์หน่วง [...]