[FMONE News] รองอธิบดีกรมชลฯ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563 ชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  [...]