Guest Login     Register
    

 

FULL PLAYER

‘วง อินดิโก้’ ไลฟ์ 1 แชร์ 100 บาท ร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งพื้นที่ชายแดนภาคใต้

‘วง อินดิโก้’ ไลฟ์ 1 แชร์ 100 บาท ร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งพื้นที่ชายแดนภาคใต้  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนต้องปรับตัว เพราะคนส่วนใหญ่ต้องกักตัวเองอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กลุ่มศิลปินแนว Electro-rock (อิเล็กโทรร็อก) เจ้าของเพลงฮิต ‘ถ้าฉันเป็นเขา’ [...]

จี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.ศิริราช และราชวิถี

นอกเหนือจากการแจกจ่าย alcohol บรรจุขวดสเปรย์แบบพกพาให้บุคคลทั่วไป สื่อมวลชน และค่ายเพลงพันธมิตรได้ใช้กัน รวมถึงน้ำดื่มที่ส่งมอบให้กับทีมแพทย์และบุคคลากรของโรงพยาบาลศิริราชและ โรงพยาบาลราชวิถี สัปดาห์ละ 600 ขวดอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2563 ที่ผ่านมา คุณเทพอาจ [...]

Go to Top