พล-สุ่ม วงแคลช เผยดนตรีคือ หัวใจ กีฬาคือ ชีวิต

             นอกจากจะมีดีด้านดนตรีแล้ว 2 หนุ่ม จากวง แคลช พล คชภัค ผลธนโชติ (กีตาร์) และสุ่ม  [...]