[FMONE News]แนวโน้มสถานการณ์ฝนเริ่มดีขึ้น แต่น้ำในอ่างฯยังคงมีน้อย

แนวโน้มสถานการณ์ฝนเริ่มดีขึ้น แต่น้ำในอ่างฯยังคงมีน้อย เน้นเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุด  ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ยังต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงเดือน ส.ค. - ต.ค. นี้ แนวโน้มจะมีฝนตกดีขึ้น เป็นโอกาสดีที่จะเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุด  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล [...]