“Help Me Ghost” กับแขกรับเชิญพิเศษ ษา วรรณษา

วันเสาร์ที่ 14  พฤษภาคม 2565 นี้ พบกับ DJ ก็อต ดราก้อน และ DJ เคน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ษา วรรณษา  และเรื่องเล่าเขย่าขวัญจากทางบ้าน