ONE RUN 2019 SOLD OUT!!! แล้วจ้า ขอบคุณนักวิ่งทุกคนที่จะไปรักษ์โลกกับเรา

ขอบคุณนักวิ่งทั้ง 1,000 ชีวิต ที่จะร่วมวิ่งไปกับเราใน "ไทยประกันชีวิต presents ONE RUN 2019" จนทำให้บัตรวิ่งของเรา SOLD OUT!!! ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใครที่สมัครแล้ว เก็บ QR [...]