10 กันยายน วันรณรงค์ป้องกัน การฆ่าตัวตาย

FM ONE รู้หรือไม่??  อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการความเข้าใจ เพื่อศึกษานำมาแก้ไข ป้องกัน รักษา ทางองค์การอนามัยโลกคาดว่าในปีหนึ่งจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อคิดเฉลี่ยต่อเวลาจะพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน ทุก 40 [...]