ถ้าไม่มีใจ อย่ายื้อกันไว้เลย สี่สาว ‘PRETZELLE’ ขอพาเปลี่ยนอารมณ์ ไปสัมผัสกับอีกมุมของความรักกับ ‘เลือกเค้าเลยได้มั้ย (NO CHOICE)’

หลังจากต้นปี 2023 ที่ผ่านมา สี่สาว ‘PRETZELLE’ อิ๊น - มาธวี รัตนวิจิตร, อุ๋มอิ๋ม - อัญรินทร์ ชัยอนันต์โสภณ, เกรซ - อภิศรา [...]